RHWYDWAITH FFRINDIAU

Ymunwch a’n Rhwydwaith Ffrindiau newydd sbon ;ffordd wych i gefnogi un o sefydliadau cerddorol mwyaf arloesol y wlad i fwynhau gwledd o brofiadau.

Mae New Sinfonia yn cynhyrchu rhaglen blynyddol o ddigwyddiadau a chyngherddau yn cynnwys Cyfres o gyngherddau y gerddorfa, Cyfres o gyngherddau cerddoriaeth siambr a phrosiectau addysg.

Ymunwch a’n rhwydwaith ffrindiau nawr a byddwch yn un o’r rhai cyntaf i glywed newyddion diweddaraf New Sinfonia gyda diweddariadau rheolaidd am gyngherddau a digwyddiadau ac hefyd cynigion am docynnau arbennig a ni fedr arian brynu profiadau.

Mae Rhwydwaith Ffrindiau yn cynnwys y rhaglen gyfan ac am £30 [£50 am ddau] y flwyddyn gallwch gael mynediad.

  • Archebu blaenoriaeth i bob digwyddiad a cewch wybod o flaen llaw am ostyngiadau arbennig a chynigion tocyn tymor.
  • Digwyddiadau arbennig fel Derbyniadau Diodydd, mynediad i tu ol i’r llwyfan ac ymweliadau i’r ymarferion.
  • E-bost neu postio ein cylchlythyr i chi.
  • Ymgysylltu gyda cymuned o wrandawyr selog cerddoriaeth.
  • Gostyngiadau a chynigion drwy’r flwyddyn.

Ymunwch nawr

Dim ond dewis eich opsiwn aelodaeth yn ein siop ar-lein, clicio ar tanysgrifio a dilyn y cyfarwyddiadau drwy ein system talu ar-lein diogel. Unwaith rydych wedi cofrestru, byddwch yn derbyn E-bost gennym yn cadarnhau eich aelodaeth [nodwch os gwelwch yn dda y gall hyn gymeryd tri diwrnod gwaith]. Diolch yn fawr iawn am fuddsoddi ynom ni.