RHWYDWAITH BUSNES

Drwy gysoni eich cwmni gyda’r  North East Wales Sinfonia, cewch y cyfle i ffurfio partneriaeth gyda prif sefydliad cerddorol Gogledd Dwyrain Cymru. Byddwch yn aelod busnes neu noddwr a hyrwyddwch eich sefydliad i’n cynulleidfaoedd helaeth a derbyniwch lawer o fantais unigryw o’r herwydd.

Rydym yn deall fod gan pob sefydliad wahanol amcanion sydd angen eu trin yn unigol. Gwnawn yn siwr fod pob cwmni yn derbyn y gorau allan o’r bartneriaeth.

Hefyd rydym yn deall fod cyllidebau pob busnes yn wahanol, felly medrwch gymeryd rhan mewn dwy wahanol ffordd.

 

Aelod Busnes – Paced Sonata / Business Member – Sonata Package

  • Tocynnau cyflenwol drwy gydol tymor y cyngherddau.
  • Digwyddiad lletygarwch sy’n addas i chi.
  • Enw’r cwmni a’r logo ar fyrddau noddi.
  • Enw’r cwmni a’r logo ar y wefan.
  • Hysbyseb yn rhaglen swyddogol y theatr.

 

Aelod Busnes – Paced Agorawd / Business Member – Overture Package

  • Tocynnau cyflenwol drwy gydol tymor y cyngherddau.
  • Enw’r cwmni a’r logo ar fyrddau noddi.
  • Enw’r cwmni a’r logo ar y wefan.

 

I drafod mwy o fanylion, cysylltwch gyda ni ar 07565810807

Eich enw (sy'n ofynnol)

Eich e-bost (sy'n ofynnol)

Pwnc

Eich neges

captcha

Fynd i mewn cod uchod: