Nawddogaeth

Rydym yn gweithio gyda llawer o sefydliadau ar wahanol lefelau, o gwmniiau bach teuluol i rai cenedlaethol. Rydym yn falch iawn o’n hymrwymiad i ddeall a chwblhau anghenion ein partneriaid corfforaethol.

 

Mae tair ffordd y medr New Sinfonia weithio gyda’ch cwmni:

 1. Nawddogaeth
 2. Lletygarwch a Digwyddiadau
 3. Aelodaeth Busnes

 

Oherwydd ehangder ein rhaglen blynyddol credwn y medrwch chwarae rhan blaenllaw yn ein cyngherddau a’n digwyddiadau. I ddilyn mae rhai o esiamplau o’r digwyddiadau neu gyfresau a fuasai’n addas i’ch cwmni a gwahanol ffyrdd i chi fod yn rhan o’n menter ni.

Cysylltwch gyda ni ar 07565810807

PENNAWD NODDI – PACED SYMFFONI 

 

Hwn yw’n paced noddi mwyaf. Wrth roi eich enw i gyngherddau’r gerddorfa dros dymor neu cerddoriaeth siambr, mae’r cyhoedd yn ymwybodol o’ch cefnogaeth i gelfyddydau yng Ngogledd Dwyrain Cymru. Mae’r paced yma yn cynnig dewis eang ichi, er engraifft; cyhoeddusrwydd, marchnata, gwobrwyo gweithwyr a chyfleoedd adloniant neu unrhyw angen arall sy’n bwysig ichi.

 

Manteision – BENEFITS INCLUDE

 

 1. Hawliau enwi i gyfres cyngherddau y Gerddorfa neu Cerddoriaeth Siambr.
 2. Tocynnau cyflenwol drwy gydol tymor y cyngherddau.
 3. Tocynnau cymunedol i’ch elusen dewis/ grwp cymuned lleol.
 4. Digwyddiad lletygarwch sy’n addas ichi.
 5. Logo cwmni ar ddefnyddiau marchnata.
 6. Eich enw ar fyrddau noddi.
 7. Eich logo ar y wefan.
 8. Hysbyseb yn y rhaglen swyddogol.

Cysylltwch gyda ni ar 07565810807

NODDI CYNHYRCHIAD – PACED CONCERTO

 

Mae’r paced noddi yma yn llai ac yn caniatau i’ch cwmni roi ei enw corfforaethol ar un o’n digwyddiadau neu’n prosectiau ond eto mae’n cyhoeddi eich cefnogaeth i’r celfyddydau yng Ngogledd Dwyrain Cymru. Mae’r paced yn cynnig amryw ffordd o gyhoeddusrwydd a chyfleoedd adloniant sydd o ddiddordeb ichi.

Manteision.

 

 1. Hawliau noddi i un cyngerdd neu ddigwyddiad.
 2. Tocynnau cyflenwol dros y tymor o gyngherddau.
 3. Tocynnau cymunedol i’ch elusen dewisol / grwp cymuned lleol.
 4. Digwyddiad lletygarwch sy’n addas ichi.
 5. Logo cwmni ar ddefnyddiau marchata.
 6. Eich enw ar fyrddau noddi.
 7. Eich logo ar y wefan.

 

Cysylltwch gyda ni ar 07565810807 neu E-bost at sponsorship@newsinfonia.org.uk   i drafod y mater.

Cysylltwch gyda ni ar 07565810807