Llogwch ni

Mae’r North East Wales Sinfonia yn gerddorfa siambr difyr a chyffrous sy’n awyddus i gynnal cyngherddau a digwyddiadau. Os ydych yn chwilio am grwp bach o gerddorion siambr i berfformio yn eich Cymdeithas Cerdd neu cerddorfa llawn i chwarae gyda’ch cor neu rywbeth gwefreiddiol mewn gala i godi arian, mae New Sinfonia yn gallu addasu eu talentau cerddorol i’ch digwyddiad chi ac i’ch cyllideb chi.

I briodasau neu ddigwyddiadau bach medr unawdwyr neu grwp bach berfformio. Mae Pedwarawd Llinynnol yn berffaith i wneud eich digwyddiad yn glasurol. Os ydych yn disgwyl tyrfa fawr llawn sbort a sbri mae Pumawd Bras direidus yn siwr o greu  awyrgylch hwylus. Hefyd medrwn gynnal cerddoriaeth byw i ryw ddigwyddiad busnes o gerddorfa llawn i bedwarawd, deuawd neu unawdwyr.

Medr ein tim o arbennigwyr gynllunio digwyddiad difyr mewn unrhyw leoliad yng Ngogledd Cymru neu rywle arall. Os ydych yn edrych am rywbeth arbennig a gwahanol i ddigwyddiad mawr  pwysig, fel Gala tangwyllt neu gyngerdd Cymdeithas Corawl, does dim i gymharu gyda swn gwych cerddorfa llawn. Medrwn berfformio cerddoriaeth amrywiol o ddarnau clasurol i unrhyw gerddoriaeth ysgafnach.

Os ydych eisiau trafod unrhyw un o’r dewisiadau uchod, medrwch gysylltu gyda ni:

Eich enw (sy'n ofynnol)

Eich e-bost (sy'n ofynnol)

Pwnc

Eich neges

captcha

Fynd i mewn cod uchod: